Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Företagsverksamhet inom turism » Serviceföretagets ekonomi och konkurrenskraft

Serviceföretagets ekonomi och konkurrenskraft

Utförandeplaner
Kod: TU10FÖ03
Namn: Serviceföretagets ekonomi och konkurrenskraft
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier i turism eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan följa upp branschens utveckling och känner till nyckeltal inom denna
• kan förutse hur olika verksamhetssätt påverkar det ekonomiska resultatet och konkurrenskraften
• förstår vad hållbar företagsverksamhet innebär
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen