Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Företagsverksamhet inom turism

Företagsverksamhet inom turism

Utförandeplaner
Kod: TU10FÖ
Namn: Företagsverksamhet inom turism
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 24    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier i turism eller motsvarande
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan analysera kundrelationer ur ett perspektiv med fokus på serviceverksamhetens utveckling
• förstår verksamhetens centrala begrepp och känner till grunderna för det affärsekonomiska tänkandet
• kan förutse hur olika verksamhetssätt påverkar det ekonomiska resultatet och konkurrenskraften
• kan tillämpa principerna för företagande som företagare och arbetstagare
• kan idka verksamhet i olika typer av nätverk samt utnyttja och utveckla dessa
• förstår vad hållbar företagsverksamhet innebär
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen