Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Lärdomsprov

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet
• kan ansvara och redogöra för val av metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt
• kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
• har kritisk och analytisk förmåga
• kan påvisa sin yrkeskompetens
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen