Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Valfria studier » Valfria studier

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod: TU10VA
Namn: Valfria studier
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande väljer valfria studier så att de stöder honom i hans yrkesprofil, personliga utveckling och bidrar till yrkesmässig mognad och kompetens.

De valfria studierna kan bestå av projekt, praktik eller studiehelheter och kurser från det egna utbildningsprogrammet, övriga utbildningsprogram inom Yrkeshögskolan Novia eller av utbildningsutbud i övriga läroanstalter.
Valet diskuteras alltid med programansvarig lektor.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen