Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Språk » Fritt valbara språk

Fritt valbara språk

Utförandeplaner
Kod: TU10SP01
Namn: Fritt valbara språk
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har en förbättrad förmåga att kommunicera både i tal och skrift
• har kännedom om den centrala terminologin inom sitt eget område
• har ett utvidgat ordförråd och grammatikkunnande
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen