Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Servicesystem inom turism » Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Utförandeplaner
Kod: UOÅ10HU01
Namn: Hållbar utveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• känner till att HU omfattar en ekologisk, ekonomisk, teknisk, social och kulturell aspekt som alla är beroende av varandra.
• förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö.
• kan beakta de ekologiska, sociala och kulturella aspekterna av hållbar utveckling samt tillgänglighetsaspekter i all sin verksamhet och verka i den egna arbetsgemenskap på ett hållbart sätt.
• kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling.

Inom HU ingår ävern följande kompetenser: kommunikativ och social kompetens, etisk kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, internationell kompetens, kompetens inom organisationer och samhälle
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen