Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Servicesystem inom turism » Säkerhet och etik i servicesystem

Säkerhet och etik i servicesystem

Utförandeplaner
Kod: TU10SS03
Namn: Säkerhet och etik i servicesystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• känner till säkerhetskraven som hänför sig till den egna branschen och kan tillämpa dem i sitt arbete
• känner till de etiska frågeställningarna som härrör sig till turismbranschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen