Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Servicesystem inom turism » Service- och produktionsprocessen

Service- och produktionsprocessen

Utförandeplaner
Kod: TU10SS02
Namn: Service- och produktionsprocessen
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan utveckla tjänster med hjälp av produktutveckling och produktifiering i enlighet med principerna för hållbar turismutveckling
• kan planera, producera och utveckla tjänster i enlighet med turismnäringens krav och verksamhetens lönsamhet
• känner till de faktorer som bidrar till turismtjänstens kvalitet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen