Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Servicesystem inom turism » Servicesystemets struktur och särdrag

Servicesystemets struktur och särdrag

Utförandeplaner
Kod: TU10SS01
Namn: Servicesystemets struktur och särdrag
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan beskriva, styra och bedöma servicesystemets processer
• kan organisera, styra och utveckla arbete inom servicesystemet
• är införstådd i turismbranschens framtidsutsikter
• känner till säkerhetskraven inom servicebranschen och kan tillämpa dem i sitt arbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen