Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Servicesystem inom turism

Servicesystem inom turism

Utförandeplaner
Kod: TU10SS
Namn: Servicesystem inom turism
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 18    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan beskriva, styra och bedöma serviceprocesser
• kan planera, producera och utveckla tjänster i enlighet med verksamhetsmiljöns krav samt med beaktande av den hållbara utvecklingens principer
• känner till samtliga delområden gällande hållbar utveckling och kan ta ansvar för att medverka till en globalt hållbar samhällsutveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen