Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Servicekultur inom turism » Medarbetaren i servicekultur

Medarbetaren i servicekultur

Utförandeplaner
Kod: TU10SK02
Namn: Medarbetaren i servicekultur
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan möta kunder på ett kundcentrerat sätt i alla servicesituationer
• har en förståelse för konsumenters köpbeteende och kan utnyttja detta i servicesituationer
• kan skapa kundcentrerade tjänster med beaktande av estetiska och etiska perspektiv
• förstår det egna ansvarets och samarbetets betydelse gällande arbetsteamets framgångar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen