Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

 

Introduktion till högskolestudier

Utförandeplaner
Kod: YH10IN01
Namn: Introduktion till högskolestudier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar: Innehåll
-Studiefärdigheter och AHOT
-Undersökningsmetodik
-Informationskompetens
-Projekthantering, 50 % av kursen


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen