Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Grundstudier » Servicekultur inom turism

Servicekultur inom turism

Utförandeplaner
Kod: TU10SK
Namn: Servicekultur inom turism
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 24    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• kan arbeta i team och planera, genomföra och evaluera processer med hjälp av verktyg inom projektplanering
• förstår att gästfriheten är ett centralt värde och en framgångsfaktor inom branschen
• har en helhetsuppfattning om turismnäringens särdrag och delområden
• förstår betydelsen av hållbar utveckling inom turismens verksamhetsmiljö
• kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen