Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Praktik » Praktik » Allmän praktik

Allmän praktik

Utförandeplaner
Kod: IB14PR01
Namn: Allmän praktik
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Allmän praktik består av 6 veckor arbete som utförs vid en organisation eller ett företag. Den allmänna praktiken är avsedd att ge studerande insyn i hur arbetet utförs vid en arbetsplats och hur arbetet är organiserat.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen