Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Datanätverk och e-business » e-Businessprojekt

e-Businessprojekt

Utförandeplaner
Kod: IB14DE03
Namn: e-Businessprojekt
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kursen webbprojekt 2.
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• känner igen centrala teorier och begrepp inom e-business och kunna använda dessa teorier för att förstå, analysera och utveckla ett företags verksamhet
• kan identifiera olika typer av e-affärsmodeller och marknadsföringsstrategier
• kan skapa och konfigurera en e-business lösning där det tas hänsyn till nödvändiga förutsättningar
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• lyssnar aktivt till och samarbetar aktivt med andra i teamet
• är ärlig och rättvis
• är lyhörd för konventionella och okonventionella idéer
• kan delta i ett projekt där projektmålet är färdigt givet och definierat
• kan aktivt medverka vid identifieringen av krav och val av metodik
• kan aktivt delta i och bidra med idéer i idéutvecklingsfasen
• kan aktivt leda detaljplaneringen av faserna planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen