Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Datanätverk och e-business » Nätverk och operativsystem

Nätverk och operativsystem

Utförandeplaner
Kod: IB14DE02
Namn: Nätverk och operativsystem
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• känner till olika operativsystem
• kan administrera nätverk för medelstora företag
• känner till grunderna i katalogtjänster
• kan installera och konfigurera servrar och arbetsstationer i företagsnätverk
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen