Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Datanätverk och e-business » Datakommunikation

Datakommunikation

Utförandeplaner
Kod: IB14DE01
Namn: Datakommunikation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• förstår hur data- och nätverkskommunikation fungerar i teori och praktik
• har kunskap om digital och analog datakommunikation
• känner till egenskaper hos olika nätverk (både trådbundna och trådlösa)
• känner till och förstår skillnaden mellan olika stora nätverk (ex. LAN, MAN, WAN)
• känner till kommunikationsmodeller
• förstå hur Internet fungerar och hur Internet är uppbyggt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen