Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Digitalmedia » Mediaprojekt

Mediaprojekt

Utförandeplaner
Kod: IB14DM03
Namn: Mediaprojekt
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande kurserna grafisk produktion samt grafisk profil och webbdesign
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra projektuppdrag med utgångspunkt i att skapa digitalt mediamaterial
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• engagerar sig för att lägga fram alternativa lösningar i utmanande situationer
• kan tillämpa användbara metoder för mötes- och konflikthantering och intern kommunikationen
• delta i ett projekt där projektmål och metodik är färdigt givna och definierade
• delta vid identifieringen av kraven och valet av metodik
• delta i och bidra med idéer i idéutvecklingsfasen
• aktivt medverka vid och påverka detaljplaneringen av faserna, planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen