Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Digitalmedia » Multimediaproduktion

Multimediaproduktion

Utförandeplaner
Kod: IB14DM02
Namn: Multimediaproduktion
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• känna till hur man planerar, organiserar, strukturerar och designar användarens upplevelse då denne navigerar i informationen och interagerar med densamma. (Informationsarkitektur)
• behärska typiska medietekniska tillämpningar (Digitala medier)
• behärskar grundläggande funktioner i videoproduktion och hantering av filmprojekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen