Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Digitalmedia » Fotografering och bildhantering

Fotografering och bildhantering

Utförandeplaner
Kod: IB14DM01
Namn: Fotografering och bildhantering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• behärskar bildskapandets grunder
• behärskar bildbehandlingsteknik med avseende att framställa bildmaterial för olika medier
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen