Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Webbprojekt 2

Webbprojekt 2

Utförandeplaner
Kod: IB14WU06
Namn: Webbprojekt 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra avancerade projektuppdrag med syftet att skapa och konfigurera dynamiska webbplatser
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• är medveten om sina egna färdigheter, intressen, styrkor och svagheter
• kan tillföra positiv energi till teamet och ställa upp för teamets medlemmar när det behövs
• delta i ett projekt där projektmål och metodik är färdigt givna och definierade
• delta i idéutvecklingsfasen vid identifieringen av kraven
• aktivt medverka vid detaljplaneringen av faserna planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen