Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Webbprojekt 1

Webbprojekt 1

Utförandeplaner
Kod: IB14WU04
Namn: Webbprojekt 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan aktivt delta i och slutföra enkla projektuppdrag med syftet att skapa användarvänliga webbplatser
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• bidrar aktivt, lojalt och engagerat till slutförande av teamets uppgifter
• ansvarar för teamets arbete och utmaningar och deltar i arbetet på lika villkor som alla andra i teamet
• kan delta i ett projekt där projektmål, krav och metodik är givna och definierade
• kan delta i detaljplaneringen av faserna planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen