Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Relationsdatabaser och SQL

Relationsdatabaser och SQL

Utförandeplaner
Kod: IB14WU05
Namn: Relationsdatabaser och SQL
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
•kan planera och förverkliga databaser med ett databashanteringssystem
•känner till de vanligaste databashanterarna såsom MySQL och Microsoft SQL server och deras administrationsverktyg
•kan göra ER-diagram och normalisera databaser
•kan använda frågespråket SQL
•kan installera en databasserver och administrera användare och användarrätter på en databasserver
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen