Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Webbprogrammering

Webbprogrammering

Utförandeplaner
Kod: IB14WU03
Namn: Webbprogrammering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan planera och utveckla funktioner och användargränssnitt för dynamiska webbplatser
• kan tillämpa de viktigaste funktionerna i klient- och serverbaserade skriptspråk vid utveckling av webbapplikationer
• behärskar de viktigaste funktionerna rörande användningen av databaser
• förstår betydelsen av grundläggande säkerhetsåtgärdar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen