Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Grafisk profil och webbdesign

Grafisk profil och webbdesign

Utförandeplaner
Kod: IB14WU02
Namn: Grafisk profil och webbdesign
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan planera och strukturera webbplatser enligt rekommendationer för användbar webbdesign
• kan utarbeta en grafisk manual som definierar utseendet och innehållet i ett företags webb och trycksaker
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen