Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Programmering » Projekthantering och programkonstruktion 1

Projekthantering och programkonstruktion 1

Utförandeplaner
Kod: IB14PG03
Namn: Projekthantering och programkonstruktion 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kurserna programmeringsteknik, applikationsprogrammering, webbprogrammering samt relationsdatabaser och SQL.
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan delta i ett programutvecklingsprojekt med betoning på idéutveckling, design och implementering
• kan arbeta iterativt och inkrementellt vid programutvecklingsprojekt
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
•lägger fram egna idéer och bidrar till genomförandet av dem
• delar självklart med sig information, kunskap och erfarenheter till andra teammedlemmar
• kan skapa och främja en god teamanda och utveckla teamets prestationsförmåga
• kan aktivt medverka vid fastställande av projektmål, krav och metodik
• kan aktivt delta i och bidra med idéer i idéutvecklingsfasen
• kan aktivt och självständigt leda detaljplaneringen av faserna planering/design och förverkligande
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen