Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Programmering » Applikationsprogrammering

Applikationsprogrammering

Utförandeplaner
Kod: IB14PG02
Namn: Applikationsprogrammering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kursen i programmeringsteknik
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan designa och utveckla applikationer enligt de principer som är kännetecknande för mobila enheter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen