Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Programmering » Programmeringsteknik

Programmeringsteknik

Utförandeplaner
Kod: IB14PG01
Namn: Programmeringsteknik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan logiken för hur man konstruerar datorprogram
• känner till de vanligaste algoritmerna och datastrukturerna inom programmeringsspråket
• kan tillämpa programutvecklingsprocessen och principerna för god programmeringspraxis
• kan tillämpa filhantering och databaskoppling
• kan skapa grafiska användargränssnitt
• förstår principer för objektorienterad programmering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen