Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » IT-tjänster » Projekt inom IT-tjänster

Projekt inom IT-tjänster

Utförandeplaner
Kod: IB14IT04
Namn: Projekt inom IT-tjänster
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• känner till och förstår syftet med teamarbete
• kan organisera, delegera och målinrikta arbetet i teamet
• kan tydliggöra visioner och mål för teamet
• kan delta i ett projekt där projektmål, krav, metodik och faserna idéutveckling, planering/design, förverkligande, drift skötsel och förvaltning är definierade och givna
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursens gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen