Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » IT-tjänster » Grafisk produktion

Grafisk produktion

Utförandeplaner
Kod: IB14IT03
Namn: Grafisk produktion
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• ha kunskap om den grafiska produktionens delprocesser, från idé till färdig trycksak.
• kunna hantera verktyg för framställning av olika typer av tryckt material
• kunna beställa och följa upp trycksaksproduktion
• kunna resonera kring och välja de produktionsmetoder som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen