Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Tvärvetenskapliga studier » Projektmetodik

Projektmetodik

Utförandeplaner
Kod: IB14TS01
Namn: Projektmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• känna till de krav som ställs inom projektbaserat arbete och lärande
• känna till de allmännaste projektmetoderna i branschen
• känna till projektledarens roll och ansvar
• kunna hantera tidsuppföljning i ett projekt
• kunna skapa kravspecifikation, projektplan och övrig dokumentation som ingår i ett projekt
• kunna hantera ett projektplaneringsverktyg
• förstå betydelsen av utvärdering av ett projekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen