Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Företagsekonomins grunder

Företagsekonomins grunder

Utförandeplaner
Kod: IB14FE01
Namn: Företagsekonomins grunder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• Behärskar nationalekonomiska grundbegrepp
• Har grundläggande kunskaper i ekonomiskt tänkande och ser möjligheter till självständigt företagande.
• Förstår innebörden i begreppen kundinriktning och kvalitet och inser deras koppling till marknadsföringsverksamheten
• Känner till olika företagsformer samt ekonomiska och juridiska aspekter på hur man startar och driver ett företag.
• Känner till grunder i kostnadsberäkning, budgetering och redovisning.
• Känner till skyldigheter och rättigheter för både företagare och anställda
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Programansvarig för utbildningsprogrammet för lantbruksnäringar och landskapsplanering
Anmärkningar: BGEM


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen