Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Språk och kommunikation » Svenska

Svenska

Utförandeplaner
Kod: RB14SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt. Studerande är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den samt lär sig rapportera enligt standarduppställningar. Studerande kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.

Efter kursen kan studerande kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt. De ska kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen