Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Utförandeplaner
Kod: IB14SK
Namn: Språk och kommunikation
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 3    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt på svenska, finska och engelska i situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central arbetslivs- och yrkesterminologi på samtliga tre språk och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i sitt områdes facklitteratur också på finska och engelska
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: PLG:S ordförande
Anmärkningar: AGEM


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen