Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Lärdomsprov

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Under lärdomsprovsprocessen skall studerande fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom ett till utbildningsprogrammet hörande centralt kompetensområde och visa att hon/han har utvecklat förmåga till analytisk och självständig reflektion. Lärdomsprovet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Dessa kan exempelvis vara:
-en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
-ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
-produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
-en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
-en portfolio.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen