Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Praktik » Praktik

Praktik

Utförandeplaner
Kod: IB14PR
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 9    År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Kompetens (lärandemål):
Arbetspraktiken utvecklar studerandens förmåga att fungera självständigt, att lösa problem och att på eget initiativ utveckla sina arbetsuppgifter. Studerande lär sig att fungera i en arbetsgemenskap, att ta ansvar och att vara flexibel. Förmågan att kommunicera, också på olika språk, förbättras. Yrkesskickligheten stärks genom att studerande omsätter sitt kunnande i praktiken.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen