Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Datanätverk och e-business

Datanätverk och e-business

Utförandeplaner
Kod: IB14DE
Namn: Datanätverk och e-business
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
• kan administrera ett nätverk för ett medelstort företag
• förstår hur nätverkskommunikationen fungerar i praktiken
• lär sig hur data skyddas från dataintrång
• kan installera en ny server till ett nätverk samt konfigurera den
• kan skapa och konfigurera en e-businesslösning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen