Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Digitalmedia

Digitalmedia

Utförandeplaner
Kod: IB14DM
Namn: Digitalmedia
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• uppnår grundläggande färdigheter i fotografering, video- och animationsproduktion
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen