Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling

Webbutveckling

Utförandeplaner
Kod: IB14WU
Namn: Webbutveckling
SP totalt: 33
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 21    År 2: 12    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• behärskar grunder i att programmera i de vanligaste språken för internetprogrammering
• har färdigheter i att utveckla webbsidor med XHTML
• kan skapa webbapplikationer med klient- och serverbaserade skriptspråk och Flash
• kan kommunicera med grafisk formgivning och typografi
• kan aktivt delta i en utvecklingsprocess
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen