Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Programmering

Programmering

Utförandeplaner
Kod: IB14PG
Namn: Programmering
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 6    År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
• behärskar ett programmeringsspråk
• förstår objektorienterad programutveckling
• kan utveckla applikationer för mobila plattformar
• kan ta ansvar för projekthantering samt tillhörande dokumentation
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen