Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » IT-tjänster

IT-tjänster

Utförandeplaner
Kod: IB14IT
Namn: IT-tjänster
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
• kan bygga upp dokument och tjänster som främjar företagets informationsförmedling, dokumentation och redovisning
• kan använda verktyg för grafisk layout och bildbehandling
• kan aktivt och målmedvetet delta i projektarbete
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen