Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Tvärvetenskapliga studier

Tvärvetenskapliga studier

Utförandeplaner
Kod: IB14TS
Namn: Tvärvetenskapliga studier
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• har färdigheter att planera och genomföra yrkeshögskolestudier samt utvecklas för en självständig yrkesidentitet och för ett livslångt lärande
• får grundfärdigheter att använda informationsteknik i sitt kommande yrke
• är väl insatt i utbildningsprogrammets tyngdpunktsområde projektbaserat arbete och lärande samt har god beredskap att utveckla detta område i sitt kommande yrke
• har kunskaper och färdigheter i forskningsmetodik samt en stark etisk syn på forskningsprocessen och —resultatet.
• kan analysera statistiskt material
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: PLG:S ordförande
Anmärkningar: AGEM


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen