Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi

Företagsekonomi

Utförandeplaner
Kod: IB14FE
Namn: Företagsekonomi
SP totalt: 21
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 9    År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• har en övergripande bild av hur organisationer fungerar
och känner till central terminologi
• känner till ledarskapets olika dimensioner i förhållande
till individ, grupp och organisation.
• kan beskriva olika former av företagsverksamhet i Finland
• kan identifiera och redogöra för företagets olika funktioner
samt definiera grundläggande ekonomiska begrepp
• vet hur man grundar och driver ett företag i liten skala
• har grundläggande kunskaper i bokföring samt
uppgörande av bokslut
• har kunskap om centrala principer för extern redovisning
• har kunskaper angående affärssystem i allmänhet samt
upphandling, användning och implementation i samband
med dessa
• har insikt i de juridiska frågeställningar som uppstår i
samband med användning av informationsteknik
• har kunskaper som möjliggör en god grund för ekonomimatematiskt och logiskt tänkande
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen