Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Raseborg (Ingenjör) » Grundstudier » Matematik

Matematik

Utförandeplaner
Kod: BYE14MA
Namn: Matematik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
• skall tillägna sig matematiska kunskaper i, för ingenjören centrala områden i matematiken och samtidigt utveckla det logiska tänkandet samt problemlösningsförmågan. Målet är att matematiken formar sig till ett effektivt verktyg och hjälpmedel vid lösning av tekniska problem.
• skall utveckla en förmåga att kritiskt bedöma tillförlitligheten i resultat.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen