Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i produktionsekonomi » Grundstudier » Språk och kommunikation » Engelska

Engelska

Utförandeplaner
Kod: TKV14EN01
Namn: Engelska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Allmänna ämnen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen