Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » KLINISKA STUDIER » Kliniska studier i radiografi och strålbehandling

Kliniska studier i radiografi och strålbehandling

Utförandeplaner
Kod: RA05KR
Namn: Kliniska studier i radiografi och strålbehandling
SP totalt: 75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 11    År 2: 19    År 3: 30    År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen