Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Valfria studier » valfria studier

valfria studier

Utförandeplaner
Kod: val
Namn: valfria studier
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 5    
Förkunskaper: Kurs specifika
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Kurs specifika
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen