Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 3 » Säkerhetsledning

Säkerhetsledning

Utförandeplaner
Kod: SF14M306
Namn: Säkerhetsledning
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Säkerhet för bäfel, ISM , Miljöskydd
Kursspecifika kompetenser: Att upprätthålla säkerhet och trygghet för fartygets besättning och passagerare och funktionsskicket på livräddnings-, brand-släcknings- och säkerhetssystem.

Att utveckla planer för att behärska nödsituationer och skador och att leda verksamheter vid nödsituationer.

Att uppfylla STCW-konventionens krav angående utbildning i sjö- och fartygssäkerhet för management nivån. STCW A-II / 2. till tillämpliga delar. Att ge eleven de färdigheter som krävs för att handha ledningen för säkerhetsarbetet ombord både un-der normaldrift och krissituationer.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen