Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 3 » Juridik 3

Juridik 3

Utförandeplaner
Kod: SF14M303
Namn: Juridik 3
SP totalt: 2,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2,5    År 5:     
Förkunskaper: Juridik 2
Kursspecifika kompetenser: Ha en uppfattning om sjörättens olika aspekter. Förstå vad av-ses med utomkontraktuella och avtalsförhållanden. Ha en klar uppfattning om redarens ansvar och hur detta kan konkretise-ras, ha en uppfattning om ansvarssituationen vid fartygs sam-manstötning och vid oljeskador. Förstå bärgning, finansierings- och säkerhetsfrågor. Förstå avtalsförhållanden; olika befraktningsformer och klausuler. Riskfördelningssystem inom sjörätten.

Att ha kännedom om internationella lagar inom sjörätten och deras sammankoppling med internationella överenskommelser och konventioner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen