Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 2 » Transportteknik 5 Bulktransporter

Transportteknik 5 Bulktransporter

Utförandeplaner
Kod: SF14M205
Namn: Transportteknik 5 Bulktransporter
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Transportteknik 2 SF14O202
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall ha kännedom om bulkkoden. Den stu-derande skall känna till spannmålslastning. Han skall känna till begreppet “Draft Survey” och kunna utföra fullständiga beräk-ningar om den inlastade eller lossade lasten.

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen